Disclaimer (Gebruikersvoorwaarden website)

Introductie

De op de website 'Takashikai.nl' verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. De houder van deze website, Patrick Klaassen, beoogt naar beste vermogen de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie te waarborgen.

Links naar andere websites

Houder maakt op deze website links naar andere websites waarvan hij meent dat die nuttig en interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Houder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat er van zou kunnen gemaakt worden.

Aansprakelijkheid

Houder van de website kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op deze website bevindende informatie niet volledig uitsluiten. De informatie op deze website kan onjuistheden en typefouten bevatten. Houder is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud van de website, dan kunt u dat doen via een bericht op de contactpagina`s. Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.

Algemeen

Houder van de website behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik aanvaardt u deze voorwaarden.

Intellectueel Eigendom

Houder behoudt zich alle rechten van industriële en intellectuele eigendom voor. Alle informatie mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe zij op deze website zijn opgenomen.

Copyright

Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, productnamen, logo's etc) is eigendom van Takashikai. De inhoud ervan mag niet worden (her)gebruikt, in originele of gewijzigde vorm, zonder schriftelijke toestemming van Takashikai. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van informatie en/of het verkrijgen van toestemming voor publicatie, neem dan contact op met Takashikai email: klaassenpatrick@hotmail.com